Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından  ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine Sosyal Güvenlik Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Eğitimi verildi.
 
Sosyal güvenlik konusunda bilinç düzeyinin artırılması, denetimin etkin hale getirilmesi ve kayıt dışı istihdamla mücadelede yeni politikalar üretilmesi amacıyla oluşturulmuş Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesinin (KİDEP) 14 ana faaliyeti bulunmakta olup, kamuoyunun her kesiminin ilgilendirilmesi projenin farkındalık artırma faaliyetleri açısından büyük önem taşımaktadır. 
 
Sosyal güvenliğin önemi, hak ve yükümlülükleri anlatılarak öğrencilere hikâye kitabı, kumbara ve çanta dağıtıldı.