http://www.van.gov.tr/icisleri-bakanligi-avukat-giris-sozlu-sinav-duyurusu   
 
Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere 02/07/2015 tarihli ve 29404 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığına Ait Hukuk Müşaviri Ve Avukat Kadrolarına Atama Yapmak İçin Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında Avukatlık Hizmetleri Sınıfından boş bulunan ve aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen 30 adet Avukat kadrolarına 19-22 Ocak 2016 tarihleri arasında Ankara’da Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel alımı yapılacaktır.